ติดต่อ 

02-942-5800 ต่อ 2916,2917,2919 

 E-mail: languagecenter@chandra.ac.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
   ใบสมัครอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert  
   
   ใบลาพักผ่อน
   ใบลากิจ - ลาป่วย - ลาคลอดบุตร
   แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา

 


คู่มือ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
   คู่มือการเข้าใช้งานสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test)  
   คู่มือฉบับย่อการเข้าใช้งานบทเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Expert  

 

Designed and developed by: sangsan.k