สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test)

อบรมภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discoveries Expert

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

previous arrow
next arrow
Slider

[18-04-62] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา 2/2561 

 [18-04-62] - ประกาศผลอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) ภาคการศึกษา 2/2561 

 [18-04-62] - ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 2/2561 

 [13-03-62] - ศูนย์ภาษา ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา

 [13-03-62] - ศูนย์ภาษา ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร

 [14-01-62] - ระเบียบการอบรมภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 2/2561

 [07-01-62] - ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2561

 [07-12-61] - ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 1/2561

 [07-12-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา 1/2561

 [07-12-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา 1/2561

 [07-12-61] - ประกาศผลสอบ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ภาคการศึกษา 1/2561

 [08-11-61] - ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ

 [17-09-61] - ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2561

 [27-08-61] - ระเบียบการอบรมภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 1/2561

 [08-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 [08-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาจีน 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 [03-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 [03-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 2/2560

>ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...